Sunday, October 10, 2010

BUKU UNDANG-UNDANG TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH: PRINSIP DAN AMALAN . Cetakan baru


Salam...
buku Undang-Undang Tatacara Mal sudah diterbitkan dan berada dipasaran sejak 9/10/2010. Amat berguna untuk pelajar-pelajar undang-undang Syariah, pengamal undang-undang, rujukan akademik dan koleksi peribadi individu. Cetakan baru yang cantik dan berkualiti. Harga pasaran ialah RM120.00 tidak termasuk belanja pos.

Sepertimana cetakan pertama, cetakan ini juga adalah terhad!!!

Anda boleh menghubungi saya terus melalui talian 016-3119010 /06-7996831 atau melalui email: karyakreatif@ymail.com.

CEPAT SEBELUM KEHABISAN STOK!!!!


KANDUNGAN

BAB 1: MENGENALI MAHKAMAH SYARIAH DAN UNDANG-

UNDANG TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH

BAHAGIAN I M/S-3

MAHKAMAH SYARIAH M/S-3

- Pendahuluan M/S-3

- Penubuhan Mahkamah Syariah M/S-3

- Pegawai-Pegawai kanan Di Mahkamah

Syariah Negeri M/S-5.

- Bidangkuasa Mahkamah-mahkamah Syariah M/S-7

- Bidangkuasa Mahkamah Syariah Di Bawah

Perlembagaan Persekutuan M/S-7

- Bidangkuasa Mahkamah Syariah Mengikut

Enakmen Pentadbiran Negeri M/S-9

- Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah M/S-15

- Perbicaraan Di Mahkamah Syariah Hendaklah

Secara Terbuka M/S-17

- Bahasa Melayu Hendaklah Menjadi Bahasa bagi

Semua Prosiding Di Mahkamah Syariah M/S-18

- Bidangkuasa Tidak Meliputi Orang

Yang Bukan Islam M/S-18

- Tindakan Bersaling M/S-19

- Perlindungan Bagi Pegawai Mahkamah

Dan lain-Lain M/S-20


BAHAGIAN II M/S-22

UNDANG-UNDANG TATACARA MAL

MAHKAMAH SYARIAH M/S-22

- Pendahuluan M/S-22

- Mengenali Undang-Undang

Tatacara Mal Mahkamah Syariah M/S-22

- Susunan Seksyen M/S-22

- Kuatkuasa Enakmen Tatacara Mal

Mahkamah Syariah M/S-24

- Kesan Ketidakpatuhan M/S-25

- Tafsiran M/S-27

- Tulisan Dalam Bahasa Arab Bagi

Perkataan Dan Ungkapan tertentu M/S-28

- Pemakaian Dokumen dan Borang M/S-28

- Kuasa Sedia Ada Mahkamah M/S-30

- Pemakaian Hukum Syarak M/S-31


BAB 2: MEMULAKAN PROSIDING MAL DI MAHKAMAH SYARIAH

BAHAGIAN I M/S-35

SAMAN M/S-35

- Pendahuluan M/S-35

- Maksud Saman M/S-37

- Bentuk Saman M/S-37

- Pernyataan Tuntutan M/S-38

- Masa Penyampaian saman M/S-38

- kandungan saman M/S-39

- Mendaftar kes dan Mengeluarkan saman M/S-40

- Saman Luar Bidangkuasa Mahkamah M/S-40

- Penyampaian saman M/S-41


BAHAGIAN II M/S-42

PERMOHONAN M/S-42

- Pendahuluan M/S-42

- Permohonan Mengikut Kaedah Am M/S-42

- Prosiding yang dimulakan dengan

Permohonan M/S-43

- Bentuk Permohonan M/S-45

- Afidavit M/S-45

- Permohonan Mengikut Kaedah Khas M/S-47

- Permohonan Perceraian di bawah

Enakmen Undang-Undang Keluarga

Islam (Negeri Sembilan) 2003 M/S-47

- Permohonan Poligami M/S-48

- Tuntutan Dan Pembelaan M/S-50

BAB 3: PIHAK-PIHAK

- Pihak-Pihak M/S-55

- Pendahuluan M/S-55

- I) Penentuan Pihak-Pihak M/S-55

a) Mencantumkan pihak-pihak M/S-57

b) Perubahan pihak-pihak M/S-58

c) Kesalahcantuman pihak M/S-58

d) Pindaan dan Penyampaian kepada

Pihak-Pihak M/S-59

e) Pemberhentian Tindakan M/S-59

f) Penurunan Kepentingan M/S-60

g) Pencelah M/S-60

- Orang Tidak Berkeupayaan M/S-67

a) Plaintif Seorang Yang Belum Dewasa

Sebagai Pihak M/S-68

b) Defendan Seorang Yang Belum

Dewasa Sebagai pihak M/S-69

- Orang Miskin M/S-69

- Hak Pihak-Pihak Untuk Diwakili Oleh

Peguam Syarie M/S-70

- II) Percantuman Kausa Tindakan M/S-79

- III) Had Bidangkuasa Mahkamah M/S-80

BAB 4: PENYAMPAIAN

- Penyampaian M/S-85

- Pendahuluan M/S-85

- Penyampaian Dalam Bidang Kuasa M/S-85

i. Keengganan menerima Saman

Atau Dokumen M/S-86

ii. Hari Kehadiran M/S-86

iii. Tempat Dan masa Penyampaian M/S-87

iv. Pengecualian Penyampaian ke Diri

Dalam Kes Khas M/S-87

v. Penyampaian Ganti M/S-87

vi. Format Penyampaian Ganti Iklan

Di Dalam Akhbar Tempatan M/S-89

vii. Bukti Penyampaian M/S-90

- Penyampaian Di Luar Bidang Kuasa M/S-91

i) Penyampaian Tindakan Bersaling M/S-92

ii) Tatacara Pengendorsan Perintah

Bersaling (termasuklah saman,

waran, dan penghakiman) M/S-93

BAB 5: SAMAN INTERPLIDER

- Saman Interplider M/S-97

- Pendahuluan M/S-97

- Tatacara Tuntutan Untuk mendapatkan

barang Yang Diambil Dalam Pelaksanaan M/S-98

- Tatacara Permohonan Saman Interplider M/S-100

- Penyampaian Saman M/S-103

- Kuasa Mahkamah Mendengar Saman M/S-104

- Perbicaraan Isu Interplider M/S-105

- Bentuk Penghakiman M/S-105

BAB 6: MENYEDIAKAN PLIDING

- Pliding M/S-111

- Pendahuluan M/S-111

- Fungsi Pliding M/S-112

- Penyata Tuntutan M/S-113

i) Pembelaan M/S-113

ii) Tuntutan Balas M/S-116

iii) Pembelaan kepada Tuntutan Balas M/S-117

iv) Jawapan Kepada Pembelaan M/S-118

- Pembayaran Ke Dalam Dan Daripada Mahkamah M/S-119

- Meminda Saman Atau Pliding M/S-120

- Prosiding cacat M/S-121

- Membatalkan Saman Atau Pliding M/S-122

- Pemindahan Prosiding M/S-123

- Penyelesaian, Penarikan Balik Dan

Pemberhentian Prosiding M/S-125


BAB 7: PENDENGARAN KES

BAHAGIAN I M/S-131

SEBUTAN KES M/S-131

- Pendahuluan M/S-131

- Sebutan Kes M/S-131

- Memulakan Prosiding Perbicaraan M/S-134

- Pertimbangan yang Perlu Diberi Perhatian

Semasa memulakan prosiding Perbicaraan M/S-135


BAHAGIAN II M/S-144

PERBICARAAN M/S-144

- Pendahuluan M/S-144

- Plaintif Membuka Kesnya M/S-144

- Plaintif Hendaklah Membaca Ikrar

bercakap benar M/S-144

- Plaintif memberi keterangan M/S-145

- Pemeriksaan Utama Plaintif M/S-145

- Pemeriksaan balas Plaintif M/S-146

- Pemeriksaan Semula M/S-146

- Mengambil keterangan Saksi Plaintif M/S-147

i) Pemeriksaan Utama Saksi Plaintif M/S-147

ii) Pemeriksaan balas Saksi Plaintif M/S-150

iii) Pemeriksaan Semula Saksi Plaintif M/S-153

- Plaintif menutup Kes dan Defendan Dipanggil

Mengemukakan keterangan Bagi Menjawab

Tuntutan Plaintif M/S-155

- Plaintif menggulung Kes M/S-157

- Pengecualian Prosiding Pendengaran M/S-157


BAB 8: KETERANGAN

- Keterangan M/S-161

- Pendahuluan M/S-161

(i) Keterangan Lisan M/S-161

(ii) Keterangan dokumentar M/S-162

- Penzahiran Dokumen M/S-163

- Senarai Dokumen M/S-165

- Bantahan kepada Pengeluaran Dokumen M/S-165

- Keingkaran Malakukan Penzahiran M/S-166

(iii) Keterangan Nyata M/S-166

- Sepina M/S-166

- Permintaan Sepina M/S-166

- Meminda Sepina M/S-170

- Penyampaian Sepina M/S-170

- Pengecualian Sepina M/S-171

- Afidavit M/S-174

BAB 9: PENGHAKIMAN DAN PERINTAH

- Penghakiman Dan Perintah M/S-179

- Pendahuluan M/S-179

- Perintah Ansuran M/S-179

- Penghakiman Yang Menghendakki

Melakukan Sesuatu Perbuatan M/S-180

- Tarikh Kuatkuasa Penghakiman M/S-181

- Penghakiman Harta Alih M/S-181

- Pemakaian ‘Stare Decisis’ M/S-181

- Alasan Penghakiman M/S-182

- Kewajipan Hakim Bicara Untuk

Mencatit Nota Keterangan Dan

Menulis Alasan Pengghakiman M/S-183

- Mengambil Nota Keterangan

Dan Menulis Alasan Penghakiman M/S-183

- Teknik Menulis Alasan Penghakiman M/S-184


BAB 10: RAYUAN DAN SEMAKAN

BAHAGIAN I M/S-189

RAYUAN M/S-189

- Pendahuluan M/S-189

- Bidangkuasa Rayuan Mahkamah Syariah M/S-189

- Tatacara Rayuan Di Mahkamah Syariah M/S-192

- Rayuan Melalui Peguam M/S-192

- Memfailkan Notis Rayuan M/S-192

- Rayuan Balas M/S-196

- Perayu Mengemukakan Alasan Rayuan M/S-196

- Menyediakan Rekod Rayuan M/S-197

- Pendengaran Kes Rayuan M/S-198

- Rayuan Tanpa Melalui Peguam M/S-199

- Keputusan Rayuan M/S-201

- Tatacara Penolakan Kes Rayuan Mal Yang

Tidak Mengikut Aturan M/S-201

- Penggantungan Pelaksanaan Sementara

Menanti Rayuan M/S-201

BAHAGIAN II M/S-204

SEMAKAN M/S-204

- Bidangkuasa Semakan Mahkamah Syariah M/S-204

- Orang Yang Layak Memohon Semakan M/S-204

- Tatacara Semakan M/S-206

- Keputusan Semakan M/S-208

BAB 11: PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN

BAHAGIAN I M/S-211

PENGUATKUASAAN M/S-211

- Pendahuluan M/S-211

- kewajipan mematuhi Perintah M/S-211

- Penguatkuasaan M/S-212

i) Penguatkuasaan Penghakiman Bagi

Pembayaran Wang M/S-212

ii) Penguatkuasaan Bagi Pemberian Harta Tak Alih M/S-213

iii) Penguatkuasaan Bagi Penghantarserahan

Harta Alih M/S-213

iv) Penguatkuasaan Penghakiman Untuk

Melakukan Atau Menjauhi Melakukan

Sesuatu Perbuatan M/S-214

- Kuasa Menetapkan Masa M/S-215

- Pelaksanaan Oleh Atau Terhadap Orang

Yang Bukan pihak M/S-219


BAHAGIAN II M/S-220

PELAKSANAAN M/S-220

- Pendahuluan M/S-220

- Kebenaran Untuk Mengeluarkan Perintah

Pelaksanaan M/S-220

- Mengeluarkan Perintah Pelaksanaan M/S-221

- Jenis Pelaksanaan M/S-222

- Bentuk Dan Tatacara Pelaksanaan Perintah M/S-222

1. Pelaksanaan melalui Proses

Penyitaan dan Pejualan M/S-223

- Tatacara Penyitaan Dan Penjualan M/S-223

2. Pelaksanaan melalui Perintah Pemilikan M/S-226

- Tatacara Perintah Pemilikan M/S-227

3. Pelaksanaan melalui Perintah Penghantarserahan M/S-228

- Tatacara Pelaksanaan Melalui

Perintah Penghantarserahan M/S-229

  1. Pelaksanaan melalui Penyitaan Dan

Penghantarserahan M/S-230

5. Pelaksanaan Melalui Prosiding Hiwalah M/S-230

- Tatacara Prosiding Hiwalah M/S-231

6. Pelaksanaan Melalui Saman Penghutang

Penghakiman M/S-235

7. Pelaksanaan melalui Perintah

Pengkomitan M/S-245

- Pertimbangan Yang Perlu Diberi

Perhatian Sebelum Perintah Komitan

Dikeluarkan M/S-249

- Pembahagian Mengikut Kadar M/S-250


BAB 12: KUASA DAN TUGAS BAILIF

- Kuasa Dan Tugas Bailif M/S-255

- Pendahuluan M/S-255

- Siapa Itu Bailiff M/S-255

- Tugas-Tugas Dan Kuasa Bailif M/S-255

- Etika Bailif M/S-259

- Larangan-Larangan Terhadap Bailif M/S-260

- Deposit Perbelanjaan M/S-261

- Penjualan barang Oleh Bailif M/S-263

- Lelongan Awam M/S-264

BAB 13: PROSIDING INTERLOKUTORI DAN

PERINTAH INTERIM

BAHAGIAN I M/S-269

PROSIDING INTERLOKUTORI M/S-269

- Pendahuluan M/S-269

- Memulakan Prosiding Interlokutori M/S-269

- Penyampaian Permohonan Interlokutori M/S-271

- Penangguhan dan Kehadiran M/S-271

- Permohonan Secara Ex Parte M/S-272

- Asas Permohonan Ex Parte M/S-273

- Prosiding Permohonan Ex Parte M/S-274

- Mengenepikan Perintah yang dibuat

Secara Ex parte M/S-277

- Permohonan di dalam prosiding M/S-278

BAHAGIAN II M/S-279

PERINTAH INTERIM M/S-279

- Pendahuluan M/S-279

- Injunksi M/S-281

- Pengecualian Injunksi M/S-286

- Perintah Interim Tentang Hadhanah M/S-286

- Tempoh Sah laku Sesuatu Perintah

Interim Hadhanah Secara Ex Parte M/S-289

- Perintah Interim Tentang Nafkah M/S-289

- Kuasa Untuk Memerintahkan Diambil

Sampel Dan Sebagainya M/S-290

- Penjualan Harta Mudah Musnah

dan Sebagainya M/S-290

- Perintah Bagi Perbicaraan Awal M/S-291

- Mendapatkan Kembali Harta Alih yang

tertakluk Kepada Lien Dan Sebagainya M/S-291

- Membenarkan Pendapatan Daripada

Harta Yang Menjadi Hal Perkara Prosiding M/S-291

BAB 14: KUASA HAKIM DAN PENDAFTAR

- Kuasa Hakim Dan Pendaftar M/S-295

- Pendahuluan M/S-295

- Kuasa Pendaftar Mahkamah Syariah M/S-295

- Kuasa Hakim Syarie M/S-295

- Kuasa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Untuk

Menghidupkan Kes M/S-296

- Rayuan Terhadap Keputusan Pendaftar M/S-298

- Tempoh Memfailkan Notis Rayuan Kepada Hakim

Di Dalam Kamar M/S-299


BAB 15: WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAH, KOS ELAUN DAN FI MAHKAMAH

BAHAGIAN I M/S-303

WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAH M/S-303

- Pendahuluan M/S-303

- Notis Kepada Orang Yang Berhak M/S-303

- Pembayaran Daripada Mahkamah M/S-303

- Dana Wang Yang Tidak Dituntut M/S-304

- Perkara Lain Yang Melibatkan Wang Dan Harta Di

Dalam Mahkamah M/S-305

- Larangan Ke Atas Pegawai Mahkamah M/S-305

- Jaminan Wang M/S-305

BAHAGIAN II M/S-306

KOS, ELAUN DAN FI MAHKAMAH M/S-306

- Pendahuluan M/S-306

- Fi Mahkamah M/S-306

- Pengecualian Bayaran Fi Mahkamah M/S-306

- Kos Mahkamah M/S-306

- Elaun Saksi M/S-307

BAB 16: PENGHINAAN MAHKAMAH

- Penghinaan Mahkamah M/S-311

- Pendahuluan M/S-311

- Apa Itu Penghinaan Mahkamah M/S-311

- Jenis-Jenis Penghinaan Mahkamah M/S-313

- Bentuk-Bentuk Penghinaan Mahkamah M/S-313

- Prosiding Penghinaan Mahkamah M/S-314

- Prosiding Penghinaan Di Dalam Mahkamah

(Secara Langsung) M/S-315

- Prosiding Penghinaan Di Luar Mahkamah

(Secara Tidak Langsung) M/S-318

- Tatacara Penghinaan Mahkamah Yang

Dimulakan Oleh Pendakwa Syarie M/S-318

- Pendakwaan M/S-319

- Kriteria Dalam Membuat Keputusan Pendakwaan

Kesalahan Penghinaan Mahkamah M/S-319

- Objektif Pendakwaan Penghinaan Mahkamah M/S-323

- Pertuduhan Kesalahan Penghinaan Mahkamah M/S-323

- Persediaan Perbicaraan M/S-324

- Perbicaraan M/S-325

- Beban Bukti M/S-326

- Tindakan Selepas Mahkamah Memberikan

Penghakiman M/S-326

- Tatacara Penghinaan Mahkamah Oleh

Pihak-Pihak Yang Berkepentingan M/S-327

- Perintah Hendaklah Diserahkan Sebelum

Tindakan Penghinaan Dibuat M/S-330

- Penghinaan Oleh Pertubuhan Dan

Perbadanan M/S-331

BAB 17: PENUTUP

- Penutup M/S-335

- Senarai Rujukan M/S-337